Zdarzenia korporacyjne

Raporty okresowe

17.11.2017 - Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku

08.09.2017 - Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku

19.05.2017-​ Rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2017 roku 

05.04.2017- ​Raport okresowy jednostkowy roczny za 2016 rok 

05.04.2017 - ​Raport okresowy skonsolidowany roczny za 2016 rok 

14.11.2016 - ​Roszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku 

24.08.2016 - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 rok

06.04.2016 - Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2015 rok

04.04.2016 - Raport okresowy jednostkowy roczny za 2015 rok

04.04.2016 - Raport okresowy skonsolidowany roczny za 2015 rok

15.03.2016 - Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2016

15.02.2016 - Raport kwartalny za IV kwartał 2015

12.11.2015 - Raport kwartalny za III kwartał 2015

12.08.2015 - Raport kwartalny za II kwartał 2015

05.06.2015 - Raport roczny za 2014

11.05.2015 - Raport kwartalny za I kwartał 2015

11.02.2015 - Raport kwartalny za IV kwartał 2014

14.11.2014 - Raport kwartalny za III kwartał 2014

 

Walne Zgromadzenia

14.09.2017 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

30.06.2017 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie

13.12.2016 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

29.06.2016 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie

22.04.2016 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

29.03.2016 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

25.08.2015 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

29.06.2015 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie

21.05.2015 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie