Kalendarz wydarzeń

 

Najbliższe wydarzenia

brak

 

Wydarzenia, które już się odbyły


14 listopada 2018r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018r.

2 września 2018r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za III kwartał 2018 r.

22 sierpnia 2018r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r.

23 lipca 2018r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za I półrocze 2018 r.

16 maja 2018r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.

16 kwietnia 2018r.

 

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za I kwartał 2018 r.

4 kwietnia 2018r.

Publikacja raportu rocznego za rok obrotowy 2017 r.

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017 r.

6 marca 2018r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za rok obrotowy 2017 r.

27 grudnia 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

17 listopada 2017

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017roku

18 października 2017

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za III kwartał 2017roku

14 września 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

8 września 2017

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017roku

9 sierpnia 2017

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za I  półrocze 2017roku

30 czerwca 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

9 kwietnia 2017

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za I kwartał 2017roku

19 maja 2017

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017roku

5 kwietnia 2017 r.

Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2016

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016

6 marca 2017

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za 2016 r.

14 listopada 2016r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2016 roku

24 sierpnia 2016r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku

29 czerwca 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A.

19 maja 2016r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. 

13 maja 2016r.

Publikacja kwartalnego skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2016 roku

6 kwietnia 2016

Publikacja korekty rocznego skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2015

13 maja 2016r.

Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2016 roku

4 kwietnia 2016r.

Publikacja rocznego skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2015

Publikacja rocznego jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015

29 marca 2016r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. 

15 marca 2016r.

Publikacja korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku

15 lutego 2016r.

Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku

12 listopada 2015r.

Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2015 roku

25 sierpnia 2015r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. 

12 sierpnia 2015r.

Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2015 roku

29 czerwca 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. 

21 maja 2015r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. 

5 czerwca 2015r.

Publikacja rocznego raportu okresowego za rok obrotowy 2014

11 maja 2015r.

Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2015 roku

11 lutego 2015r.

Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2014 roku

14 listopada 2014r.

Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku