Dane podstawowe

 

Nazwa firmy:                            Airway Medix S.A.


Adres siedziby:                        ul. Gen. Józefa Zajączka 11 lok 14, 01-510 Warszawa


Numer telefonu:                      +48 22 408 44 80


Numer faksu:                           +48 22 408 44 80


Email:                                         info@airwaymedix.com


Email dla Inwestorów:             investor@airwaymedix.com


Strona www:                              www.airwaymedix.pl


NIP:                                             525-256-82-05


Regon:                                        146885502


Miejsce rejestracji spółki:          Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
                                                   XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Data rejestracji:                          25.09.2013 r


Numer KRS:                                0000477329


Kapitał zakładowy:                     54 418 444,00 PLN