Airway Medix sfinalizował sprzedaż innowacyjnej technologii medycznej, do spółki wpłynęły już 23 miliony złotych.

 

Zgodnie z zapowiedziami, spółka z portfela Adiuvo Investments zamknęła transakcję sprzedaży innowacyjnej technologii czyszczenia rurek intubacyjnych. Stworzył ją zespół Airway Medix. Spółka pozyskała cenny know-how w obszarze monetyzacji rozwijanych technologii, a już pierwsza transza płatności istotnie poprawiła jej pozycję finansową.

Na konto Airway Medix wpłynęła cała kwota pierwszej płatności za innowacyjną technologię zamkniętego systemu czyszczenia rurek intubacyjnych pacjentów wentylowanych mechanicznie przy pomocy respiratora („CSS” – Closed Suction System). Kupujący – globalny koncern technologii medycznych, notowany na giełdzie w Nowym Jorku –  wypełniając postanowienia umowy, wpłacił równowartość blisko 23 mln PLN.

- Już pierwsza płatność, jaką właśnie otrzymaliśmy, wystarczy na spłatę całego zadłużenia Airway Medix – około 7 mln PLN - oraz z nadwyżką szacowaną na nawet około 10 mln PLN zapewni kapitał niezbędny do pełnego skomercjalizowania kolejnych dwóch technologii. Ich wartość ze względu na potencjał rynkowy szacujemy na wyższą niż technologii CSS. Jednocześnie przed nami kolejne płatności ze strony kupującego CSS – mówi Anna Aranowska-Bablok, Członek Zarządu Airway Medix SA.

Łączna wartość transakcji sprzedaży CSS to 10,5 mln EUR (blisko 45 mln PLN przy obecnym kursie EUR/PLN). Pierwsza transza płatności, uruchomiona w dniu zamknięcia transakcji (2 października br.) stanowi 60% tej kwoty, a druga – 40%. Jednocześnie 15% pierwszej transzy zostanie wypłacone po 18 miesiącach od zamknięcia transakcji, a do 20% drugiej transzy po 12 miesiącach od daty uruchomienia drugiej transzy. W rezultacie do Airway Medix już wpłynęło ponad 5,3 mln EUR (blisko 23 mln PLN), a pozostała część pierwszej transzy (ponad 0,9 mln EUR, 4 mln PLN) ma trafić do spółki najpóźniej z początkiem kwietnia 2019 r. Maksymalnie za cztery lata od zamknięcia transakcji, czyli na początku października 2021 roku, kupujący podejmie decyzję, czy dalej będzie korzystał z własności intelektualnej, dotyczącej CSS. Jeśli decyzja będzie negatywna, kupujący nie uruchomi drugiej transzy płatności (pierwsza transza pozostanie w Airway Medix), natomiast zwróci Airway Medix prawa własności, w tym patenty, dotyczące CSS, a spółka będzie mogła ponownie je sprzedać. Jeśli decyzja kupującego będzie pozytywna, uruchomiona zostanie druga transza płatności. Do Airway Medix wpłynie wtedy blisko 3,6 mln EUR (ponad 15 mln PLN), a pozostała część drugiej transzy (0,6 mln EUR, blisko 3 mln PLN) zostanie uregulowana do początku października 2022 roku.

Transakcja sprzedaży technologii CSS jest dla Airway Medix przełomem nie tylko w sferze finansowej, ale również biznesowej.

- Przeprowadzona transakcja z pierwszoligowym partnerem pozytywnie wpłynęła na naszą rozpoznawalność w branży. Jesteśmy postrzegani jako poważny partner, który oferuje rozwiązania pożądane przez personel medyczny i rozwiązuje realne problemy pacjentów. Taka pozycja znacznie ułatwia nam prowadzenie negocjacji w celu sprzedaży kolejnych technologii z portfela. Co więcej, pozyskaliśmy praktyczną wiedzę na temat budowania wartości transakcji – podkreśla Anna Aranowska-Bablok.

CSS jest nowym systemem, zwiększającym skuteczność czyszczenia dotchawiczej rurki intubacyjnej przez cały okres, w trakcie którego pacjent jest wentylowany z użyciem respiratora. Dzięki CSS rurka intubacyjna jest nie tylko skutecznie czyszczona, ale również nie dochodzi do wysysania powietrza z płuc pacjenta. Co ważne, system CSS jest kompatybilny ze stosowanymi dotychczas urządzeniami oraz procedurami szpitalnymi, a jego użyteczność i przewagi rynkowe zostały dowiedzione podczas przeprowadzonych testów.

W okresie 12-24 miesięcy Airway Medix spodziewa się monetyzacji dwóch kolejnych technologii, które aktualnie rozpoczynają  etap klinicznych badań marketingowych.

- Technologie te, podobnie jak CSS, są odpowiedzią na realne potrzeby medyczne, prezentując liczne przewagi konkurencyjne. Ich zastosowanie jest jednak szersze niż w przypadku pierwszej technologii skomercjalizowanej przez Airway Medix, co zwiększa zainteresowanie ich zakupem wśród podmiotów branżowych – mówi Anna Aranowska-Bablok

Airway Medix prowadzi obecnie analizę rynku i otoczenia patentowego pod kątem ewentualnego rozszerzenia portfolio o kolejne komplementarne technologie, których koncepcje powstały w trakcie dyskusji i konsultacji z klinicystami oraz przedstawicielami branży dystrybucji sprzętu medycznego.