Produkty Airway Medix na AARC 2018

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Airway Medix z Grupy Adiuvo Investments prezentuje na przełomie roku 2018/2019 swoje portfolio produktowe podczas trzech kluczowych eventów branżowych o światowym zasięgu. Dwa wydarzenia są już za spółką – w listopadzie zakończyły się targi Medica w Düsseldorfie (Niemcy), a w minionym tygodniu kongres American Association of Respiratory Care (AARC) w Las Vegas. Natomiast w dniach 17-20 lutego Airway Medix weźmie udział w kongresie Society of Critical Care Medicine (SCCM) w San Diego.

- Nasze kolejne produkty są już gotowe do prowadzenia rozmów z potencjalnymi partnerami strategicznymi, mamy też zabezpieczone własność intelektualną na najważniejszych polach. Przewagi konkurencyjne i dotychczas otrzymane wyniki testów technologii  Oral Care, Cuff Pressure Regulator i Laryngeal Mask robią wrażenie na ekspertach branżowych. Co więcej, sprzedana przez nas w zeszłym roku technologia czyszczenia rurek intubacyjnych jest już prezentowana jako gotowy do wdrożenia produkt, co w wyraźny sposób wspiera wartość naszych kolejnych innowacyjnych technologii na globalnym rynku medycznym – podkreśla Anna Aranowska-Bablok, Członek Zarządu Airway Medix. S.A.

Podczas AARC zespół Airway Medix odbył wiele interesujących spotkań, zarówno z praktykami – grupą docelowych użytkowników, jak również z potencjalnymi partnerami strategicznymi oraz podmiotami zainteresowanymi dystrybucją produktów spółki.

- W Las Vegas zaprezentowaliśmy pierwszy raz naszą nową innowacyjną platformę technologiczną, związaną m.in. z maską laryngologiczną. Spotkała się ona z konkretnym zainteresowaniem przedstawicieli  branży. W zakresie pozostałych dwóch produktów jesteśmy również o krok do przodu w procesie ich monetyzacji – podkreśla Anna Aranowska-Bablok.

Obecnie w rozwijanym portfelu produktowym Airway Medix znajdują się:

  • Oral Care (OC) – nowy system czyszczenia jamy ustnej osób unieruchomionych – z szacowaną wartością rynku na poziomie 400-500 mln USD,
  • Cuff Pressure Regulator (CPR) – innowacyjne urządzenie umożliwiające upowszechnienie automatycznej optymalizacji ciśnienia w mankiecie utrzymującym rurkę intubacyjną – z szacowaną wartością rynku 250-350 mln USD,
  • Laryngeal Mask (LMA) – platforma technologiczna związana z grupą patentów dotyczących m.in.  maski laryngologicznej – z szacowaną wartością rynku 400-500 mln USD.

Natomiast Closed Suction System (CSS) – innowacyjny system czyszczenia rurek dotchawicznych z szacowaną wartością rynku na poziomie 200 mln USD – to już sprzedana technologia, a płatności z tytułu transakcji o łącznej wartości ponad 40 mln PLN rozłożone zostały na lata 2017-2022.

 

Poniżej prezentujemy zdjęcia z AARC 2018. Stoisko Airway Medix / Biovo zostało wyróżnione w top6 pod względem designu i prezentowanych innowacji.

 

 tl_files/klienci/nowy/Airway/LA_1.png

 

Sprzedana technologia CSS została już wprowadzona na rynek i cieszy się dużym zainteresowaniem. Badanie kliniczne potwierdza, że system ten czyści rurkę dotchawiczną 2,5x lepiej niż dotychczasowe rozwiązania.

 tl_files/klienci/nowy/Airway/LA_2.png

 

***

Airway Medix S.A. koncentruje swoją działalność na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji urządzeń przeznaczonych dla pacjentów nieprzytomnych, wentylowanych mechanicznie i unieruchomionych. Jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2014 roku. Więcej informacji na temat spółki można znaleźć pod adresem www.airwaymedix.com.

Adiuvo Investments S.A. to notowana od 2015 r. na GPW w Warszawie spółka, koncentrująca swoje działania na rozwoju, komercjalizacji i monetyzacji innowacyjnych projektów biomedycznych na rynkach międzynarodowych. Dzięki zapewnieniu ochrony własności intelektualnej, walidacji technologii w badaniach klinicznych oraz pozyskiwaniu certyfikatów dopuszczających produkty do obrotu na rynku Adiuvo jest w stanie komercjalizować projekty w różnorodnym modelu biznesowym. Adiuvo stworzyło platformy rozwoju projektów nutraceutycznych oraz wyrobów medycznych i digital health. W portfolio posiada 17 technologii, które przekładają się na ponad 30 produktów. Pierwszą sprzedaną technologią był CSS w Airway Medix (II poł. 2017 r., łączna wartość transakcji 10,5 mln EUR). Więcej informacji na temat spółki można znaleźć pod adresem www.adiuvoinvestments.com