Podpisanie umowy z NAN03H w Korei

W dniu 12 października 2015 roku Airway Medix S.A. zawarła umowę dystrybucyjną z NAN03H z siedzibą w Seulu (Republika Korei). Na podstawie umowy Airway Medix S.A. ustanowiła NAN03H wyłącznym dystrybutorem produktów Airway Medix Closed Suction System (Zamknięty System Czyszczący) oraz Airway Medix Irrigator na terenie Republiki Korei (Korei Południowej). W ramach umowy NANO3H zobowiązało się do zakupu, w latach 2016-2018, minimalnej ilości Produktów w liczbie 64.000 sztuk.

W ramach umowy NAN03H zobowiązała się do rozpowszechniania obu produktów m.in. poprzez dystrybucję katalogów na odpowiednich rynkach oraz wystawiania produktów na odpowiednich targach i kongresach.

Umowa weszła w życie z dniem podpisania i pozostaje w mocy przez okres 5 lat. Po upływie powyższego okresu, umowa zostanie automatycznie przedłużona o kolejny rok, chyba że którakolwiek ze stron umowy naruszy jej postanowienia lub którakolwiek ze stron wypowie umowę w terminie 90 dni przed datą wygaśnięcia. Wartość przedmiotu umowy za okres 3 lat szacuje się na kwotę ok. 3 mln zł.