Produkty

 

Produkty wchodzące w skład portfolio i opracowywane przez Emitenta stanowią odpowiedź na najpilniejsze potrzeby kliniczne i uzupełniają lukę w zakresie urządzeń medycznych dostępnych na rynku. Dają pacjentom, opiekunom i instytucjom finansującym opiekę zdrowotną istotne korzyści kliniczne i ekonomiczne. Rynek dla rodziny produktów AirWay Medix szacowany jest przez Emitenta na poziomie 900 milionów USD ze stałym tempem wzrostu (>5%).

Główny produkt Spółki – zamknięty układ czyszczący, rozwiązanie AirWay Medix Closed Suction System (CSS) jest już dostępny na rynku. Oczekuje się, że drugi produkt z portfolio opracowywanych projektów Spółki, rozwiązanie AirWay Medix Oral Care, o ponad dwukrotnie większym potencjalnym zastosowaniu zostanie dopuszczony do obrotu na terytorium Europy w ciągu 18 miesięcy.

Wynalazki spółki są chronione i opatentowane. AirWay Medix zarejestrowała i utrzymuje szeroki pakiet praw własności intelektualnej, który stale się powiększa. Aktualnie spółka posiada kilka zgłoszeń PCT (Patent Cooperation Treaty), 2 przyznane patenty w Wielkiej Brytanii oraz liczne zgłoszenia krajowe, m.in. w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Australii, Brazylii, Chinach.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze, wieloletniemu doświadczeniu zespołu oraz klasyfikacji rejestracyjnej produktów, produkty z portfolio Emitenta przechodzą stosunkowo szybko ścieżkę opracowania oraz uzyskania zgód regulacyjnych, co powoduję minimalizację ryzyka i szybkie potwierdzenie ich wartości klinicznej, użytkowej i rynkowej.

 

Zamknięty system czyszczący (Closed Suction System)

System do oczyszczania rurki intubacyjnej u pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Czytaj więcej

System do czyszczenia jamy ustnej (Oral Care)

Kompleksowy system do utrzymania higieny jamy ustnej pacjentów intubowanych i unieruchomionych

Czytaj więcej

Cuff Pressure Regulator (CPR)

System do monitorowania i utrzymania stałego ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej u pacjentów intubowanych.

Czytaj więcej