Dane Finansowe

  Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN)  Zysk (strata)
ze sprzedaży (tys. PLN)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (tys. PLN)   Zysk
netto (tys.PLN) 
2016 57 -2 528 -2 989 -1 923
2015 0 -1 160 -1 519 -1 519
2014 0 -1 733 -3 215 -3 215

 

  2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 0,0 0,0 57,0
Zysk (strata) ze sprzedaży (tys. PLN) -1 733,0 -1 160,0 -2 528,0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (tys. PLN)  -3 215,0 -1 519,0 -2 989,0
Zysk (strata) netto (tys. PLN) -3 215,0 -1 519,0 -1 923,0
Pozostałe przychody operacyjne (tys. PLN) 118,0 111,0 293,0
Pozostałe koszty operacyjne (tys. PLN) 27,0 108,0 51,0
EBIT (tys. PLN) -1 642,0 -1 157,0 -2 286,0
Amortyzacja (tys. PLN) 2 10 15
EBITDA (tys. PLN) -1 640,0 -1 147,0 -2 271,0
Aktywa (tys. PLN) 17 313 22 834 29 110
Kapitał własny (tys. PLN) 16 671 15 152 23 926
Liczba akcji (szt.) 38 498 143 49 518 444 54 511 703
Zysk na akcję (PLN) -0,06 -0,03 -0,04
Wartość księgowa na akcję (PLN) 0,43 0,31 0,44
Raport zbadany przez audytora T T T

Szczegółowe dane można uzyskać w raportach okresowych.