Rada Nadzorcza

 

Tomasz Poniński - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Pan Tomasz Poniński jest prezesem  Orenore Polska Sp. z o.o. - spółki inwestycyjnej tworzącego grupę kapitałową, działającą w obszarach: life science/biotechnologii, Internetu i energii odnawialnej. Pan Tomasz Poniński posiada ponad 10 lat doświadczenia w branży inwestycyjnej i doradczej. Jest absolwentem SGH w Warszawie kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Bankowość, doktorantem w Szkole Głównej Handlowej.

Powiązania z akcjonariuszami posiadającymi nie mniej niż 5% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Airway Medix S.A.

Pan Tomasz Poniński jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, Prezesem Zarządu Biovo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (46,28% udział w kapitale zakładowym), oraz Prezesem Zarządu Orenore Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Krzysztof Laskowski - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Krzysztof Laskowski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i wspólnikiem w kancelarii prawnej Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym oraz inwestycjach kapitałowych. Uczestniczył w wielu pomyślnie zrealizowanych transakcjach fuzji i przejęć m.in. w sektorze stalowym, nieruchomości, life science, mediów, reklamy i telekomunikacji, także dla podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradza funduszom typu private equity i venture capital na każdym etapie inwestycji – od stworzenia i negocjowania umowy, po optymalne wyjście z projektu. Zasiada w Radach Nadzorczych Legii Warszawa Sekcja Koszykówki S.A. oraz Rochstar S.A.

Pan Krzysztof Laskowski spełnia kryteria niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

 

Paweł Nauman - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Pan Paweł Nauman jest kierownikiem Kliniki Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest cenionym lekarzem, specjalistą neurochirurgiem z ponad piętnastoletnim stażem. Ukończył Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.

W 2017 roku decyzją rady naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.

 

Wojciech Bablok - Członek Rady Nadzorczej

Pan Wojciech Bablok ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i Marketing (1999-2004), a ponadto Kurs 'Professional Diploma in Marketing' — Chartered Institute of Marketing w Londynie (CIM), organizator — Questus (2005-2006), „Zarządzanie Projektami”, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskego (2008) i „Historia Sztuki. Interpretacje" Collegium Civitas, Warszawa (2018-2019). Dodatkowo posiada Certyfikat — 'Professional Diploma in Marketing' wydany przez Chartered Institute of Marketing, Londyn (CIM) (2006).

W latach 2002-2005 piastował stanowiska w dziale marketingu PricewaterhouseCoopers. W lipcu 2007 roku objął stanowisko Marketing Managera BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA a następnie stanowisko Dyrektora tego samego Departamentu, które piastował do 2017 roku.

 

Omri Rose - Członek Rady Nadzorczej

Pan Omri Rose jest doświadczonym kierownikiem ds. logistyki zakupów z udokumentowaną historią pracy w branży wyrobów medycznych. Wykwalifikowany w zakresie urządzeń medycznych, rozwoju produktów, badań i rozwoju [R&D] oraz rozwoju biznesu.

Pan Omri Rose jest absolwentem University of Haifa [Israel] na kierunkach MA – International Relations oraz Bachelors of Arts Degree – Political Science and Government.

Od 2011 roku w Biovo Technologies Ltd., Purchasing / Operations / Customer Support & Marketing,
odpowiedzialny m.in. za znaczną część codziennej administracji firmy, nadzór nad płacami pracowników, płatnościami dla dostawców, IT i kontakt z doradcami, jak również zamówienia importowe/eksportowe, zarządzanie produktami firmy w szczególności na rynku Europa i Ameryki Północnej.

W latach 2010-2011 Social Affairs and Democracy Studies of the Knesset and the Israeli Judicial System.